BrewControl4Kreuzer © ver. 2.0.
  Je počítačový program určený pre riadenie varenia piva. Vstupom je tzv. Plán varenia - čo je súbor s údajmi  podľa receptu piva, ako aj riadiace údaje pre proces varenia.
Teplota je snímaná elektronickým teplomerom na báze teplotného senzora Dallas 18S20. Ten je pripojený na  sériový, alebo USB  port počítača. Je však možné použiť aj iný teplomer, ktorý periodicky zapisuje údaje v definovanom formáte do .log súboru.  
Cez paralélny , alebo cez USB port je riadená   spínacia elektronika, ktorá ovláda ohrev, miešadlo, alarm, čerpadlá a pod.
Výstupom je nielen report - súbor obsahujúci všetky najdôležitejšie údaje zaznamenané počas varenia, v prehľadnom grafickom tvare, ale aj správne uvarená mladina :-)))
Program beží pod  operačným systémom MS Windows XP, na bežnom PC, alebo Notebooku.
Varenie je jednoduché, pretože počas varenia je sládek upozorňovaný na to, čo má v danej chvíli urobiť. K tomuto  je  privolaný  alarmom a ďalej je sprevádzaný  názornými grafickými povelmi  a informáciami.
Benefit

Plán  varenia - jednoduchý, ľahko udržiavateľný  textový súbor obsahujúci údaje z receptu a procesu varenia

Množstvo šablón pre rôzne procesy varenia (infúzny, dekokčný, KMV-I a pod.)

Možnosť vytvárať si vlastné recepty a nastaviť priebeh varenia

Možnosť pripojiť externý teplomer

Simulácia varenia, bez  nutnosti mať pripojený teplomer a elektroniku - testovanie vlastných plánov varenia

Možnosť nastaviť si rôzne režimy miešania, nárastu teplôt - gradient

Riadenie výkonu ohrevu pomocou PWM (Impulzová šírková modulácia)

Riadenie ohrevu s ochranou   proti  prekmitu  teploty a prehriatiu diela, nastaviteľné podľa tepelnej zotrvačnosti systému

Priame zadávanie údajov z meraní  refraktometrom, aplikácia pre jódovú skúšku

Možnosť meniť nastavenia počas varenia

Funkcia termostat - možné riadenie poloautomaticky a manuálne

Záznam všetkých údajov z varenia, prehľadný report v  podobe prehľadného grafu ( Excel súbor)

 BrewControl4Kreuzer © ver. 2.0    slovenská verzia. - slovenský prehľadný manuál

BrewReport4Kreuzer © ver. 1.0  - prehľad údajov o varení, včítane grafuĎalšie informácie na    info@kreuzer.sk      Stiahni si demo!

BrewControl4Kreuzer

Copyright © Kreuzer   2012