BrewControl4Kreuzer 2.0. - demoverzia
Demoverzia je plnohodnotná verzia BrewControl4Kreuzer ver. 2.0.  s obmedzeným počtom “plných”  spustení spolu s elektronickým teplomerom a spínacou kartou. V simulačnom režime je možné však program spúšťať neobmedzene.
Po vyčerpaní limitu plnohodnotných spustení  sa program bude automaticky spúšťať v režime simulácie ohrevu a teplomera. Demo poslúži na oboznámenie sa s funkcionalitou programu a ozrejmenie si výhod a prínosu jeho využívania pri varení. Súčasťou je plnohodnotný  manuál k programu a dva vzorové plány pre varenie.  
 
Demoverzia

Copyright © Kreuzer   2011

Demoverzia - na stiahnutie